โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
วัดนิโครธาราม 118 หมู่ที่ 2   ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 054-718872
ผู้บริหาร

พระคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/06/2018
ปรับปรุง 23/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 213191
Page Views 264488
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านมาตรการส่งเสริมศาสนพิธีท้องถิ่น

 

 


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                    สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทในศาสนพิธีท้องถิ่น

 

คำขวัญ

               กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งไปสู่พระนิพพาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
© copyright@2010 prapariyat.com. All rights reserved. Power by : Prapariyat.,รับทำเว็บ