โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
วัดนิโครธาราม 118 หมู่ที่ 2   ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 054-718872
ผู้บริหาร

พระคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/06/2018
ปรับปรุง 23/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 213138
Page Views 264435
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  •        โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๒  ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน   ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะสงฆ์อำเภอท่าวังผา เนื่องจากการประสบปัญหา ในแต่ละวัดในอำเภอท่าวังผามีจำนวนพระภิกษุสามเณรน้อย บางวัดไม่มีพระภิกษุหรือสามเณรอยู่ประจำเลย เริ่มดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่   ปีการศึกษา ๒๕๓๖ โดยเริ่มแรกขอแยกห้องเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  จำนวน ๑ ห้องเรียน และได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ใบอนุญาตเลขที่ ๔๐/๒๕๓๗ เพื่อให้สามเณรที่ได้บวชมีที่ศึกษา  เล่าเรียนเป็นการสร้างศาสนทายาทให้กับพระพุทธศาสนา กระจายอยู่ประจำวัดในเขตบริการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑   ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
© copyright@2010 prapariyat.com. All rights reserved. Power by : Prapariyat.,รับทำเว็บ